Back to Top

Siłowniki Teleskopowe

Jednostronnego działania:

Hydrauliczne siłowniki teleskopowe składają się z kilku cylindrów, o coraz mniejszej średnicy zmontowanych jeden w drugim. W tej konstrukcji olej pod ciśnieniem powoduje wysuwanie się poszczególnych członów siłownika. Umożliwia to uzyskanie dużego skoku, przy małej długości złożonego siłownika.

Dwustronnego działania

Dzięki opracowanej własnej technologii Hydrobest może pochwalić się produkcją siłowników teleskopowych dwustronnego działania. Nasze rozwiązania gwarantują niezawodność funkcjonowania. Jest to nasza odpowiedź na zwiększające się zapotrzebowanie na ten produkt w rynku.